Container Văn Phòng

Container Văn Phòng

Container Văn Phòng 40 Feet

Container Văn Phòng 40 Feet

 • Sử dụng Container bằng thép, chịu lực tốt, chồng cao được nhiều tầng, được xử lý tốt về kỹ thuật dùng làm văn phòng
 • Ván sàn Container bằng  gỗ dày 2,8cm
 • Tường và trần: thiết kế khung sắt, cách nhiệt bằng xốp, ốp ngoài bằng nhựa. Hệ thống điện âm tường.
 • 42 cửa sổ, 02 cửa chính. 02 điều hòa Nagakawa
Container Văn Phòng 20 Feet

Container Văn Phòng 20 Feet

 • Sử dụng Container bằng thép, chịu lực tốt, chồng cao được nhiều tầng, được xử lý tốt về kỹ thuật dùng làm văn phòng
 • Ván sàn container bằng gỗ sàn trải simili PVC.
 • Tường và trần: thiết kế khung sắt, cách nhiệt bằng xốp, ốp ngoài bằng nhựa. Hệ thống điện âm tường.
 • 02 cửa sổ, 01 cửa chính. 01 điều hòa Nagakawa 1 chiều 12.000BTU
Container Văn Phòng 10 feet

Container Văn Phòng 10 feet

 • Sử dụng Container bằng thép, chịu lực tốt, chồng cao được nhiều tầng, được xử lý tốt về kỹ thuật dùng làm văn phòng
 • Ván sàn container bằng gỗ sàn trải simili PVC.
 • Thiết kế khung sắt (3x5cm), cách nhiệt bằng xốp, ốp ngoài bằng nhựa.