Container Toilet 20 Feet

Container Toilet 20 Feet

  • Sử dụng Container bằng thép mới,
  • Chịu lực tốt, chồng cao được nhiều tầng
  • Được xử lý tốt về kỹ thuật.

Mô tả